Outside a dirty bus window 

Cellphone pics with glamour filter. 

Alltså. Det här var en morgon då jag svor över min himla ansvarskänsla. 

Plikten framför allt” Bah! Insnöat. Det här var en morgon gjord för fotografering – inte kontorsarbete.