Försvarar du din rätt att lida? Oroa dig inte: ingen kommer att ta den ifrån dig.

E Tolle

😂

Jag tänker att…

“Det är den som far vilse som hittar nya vägar.”

N Kjær

 Men, man kan visst tänka såhär också:

“Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.”

Ordspråksboken 

Ja ja –  man hamnar väl där man hamnar då.

U Undén