Winter fields pt II

Abandoned cottage, Haraker.

Svårt det här med raka linjer – eller snarare brisen på sådana. Jag tycker bilder lätt blir oharmoniska när det finns flera “osynkade plan”. Ska man justera bilden efter det gistna huset? Eller de lutande träden? Eller telefonledningen som går från låg stolpe till hög? Eller horisonten som knappt syns i bakgrunden?

På det, har fotografen dessutom ställt sig snett framför objektet (för att undvika en geggpöl) och det gör ju inte saken bättre. 😃

This crazy day

Strömsberg’s mill.

1. Got up early. Really really early.

2. Packed my camera & tripod.

3. Went for a roadtrip.

4. Forgot the battery.

5. Cursed and hollered.

6. Found a horse.

7. Felt better.