2 thoughts on “Naaw

    1. Jag, bland annat.
      Även om skelettet ser ruskigt spöklik ut tycker jag ändå att kroppsspråket signalerar en viss ömhet, och nyfikenhet. Det finns hopp liksom. 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s