Wild boars ahead

I did not see them, but I saw traces.

Tyresta nationalpark är en mix av små hala stigar med rötter och blocksten (I like) och preppade lättpromenerade grusstigar (I like too). Man väljer själv hur svår vandring man vill ha, alla leder finns beskrivna på parkens hemsida och på plats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s