21 thoughts on “Outside my Office window 

      1. Det gäller att fånga de fina färger och kombinera med den vita snön. Att se denna kombination i förväg och bestämma sig för att ta bilden är det som kallas för Photgraphy dvs rita med ljus, utmärkt arbete!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s